linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Oferta dla firm w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Oferta Oferta dla firm

Oferta dla firm

W sferze biznesu skutecznie poruszamy się od dziesięcioleci. Doskonale znamy specyfikę funkcjonowania różnych firm, zarówno tych dużych, jak i tych rodzinnych.

PRODUKTY

Dlaczego warto?

W tradycję banków spółdzielczych wpisane jest konsekwentne wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjnych pomysłów i pomoc w realizacji kolejnych zamierzeń, mających na celu rozwój spółki czy instytucji.

Produkty

Konta firmowe

Konta firmowe

Kredyty i pożyczki

Pożyczki dla Przedsiębiorców
Kredyty na bieżącą działalność
Kredyt inwestycyjny
Kredyty na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych
Kredyt technologiczny
Gwarancje
Gwarancja de minimis

Oszczędności

Lokaty terminowe o stałej i zmiennej stopie procentowej
Lokata OVERNIGHT
Rachunek lokacyjny

Gwarancje i poręczenia

Bank Gospodarstwa Krajowego

Karty płatnicze

Karty debetowe
Karty kredytowe
Karta walutowa

Ubezpieczenia

Generali

Operacje walutowe

Kupno i sprzedaż walut
Inkaso dokumentowe w obrocie zagranicznym
Akredytywa dokumentowa
Gwarancja bankowa

Leasing

Leasing

Usługi rozliczeniowe

Rozliczenia krajowe
Rozliczenia zagraniczne
Polecenie zapłaty
Płatności masowe
Terminal POS
e - podpis
Express Elixir

Tarcza Antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa - pomoc dla firm
Tarcza Finansowa PFR 2.0 - pomoc dla firm

Kontakt z bankiem

  Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i informacji marketingowych, w szczególności o promocjach, konkursach i loteriach oraz nowych i aktualnych produktach Banku za pośrednictwem:

  1 poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres mailowy, w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość

  Jednocześnie oświadczam, iż znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), w tym prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania

  2 kontaktu telefonicznego, wiadomości sms i mms, na podany przeze mnie numer telefonu, w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość
  1 - zgoda obowiązkowa przy podaniu adresu email, 2 - zgoda obowiązkowa przy podaniu numeru telefonu

  Przyjmuję do wiadomości, że każda z wyżej wyrażonych zgód może być przeze mnie w dowolnym momencie bezpłatnie cofnięta, bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy, ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek, dostępne na stronie https://kdbs.com.pl/rodo/

   

  Wypełnij formularz!
  Nasz doradca skontaktuje się z Tobą!