linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Taryfa opłat i prowizji w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Taryfa opłat i prowizji

 Taryfa opłat i prowizji dla nowych Klientów Indywidualnych 

I. Postanowienia ogólne

II. Takie konto spoko

III. Takie konto proste

IV. Takie konto mobilne

V. SGB Konto Pełne Korzyści

VI. SGB Konto Pomoc dla Ukrainy

VII. SGB Konto a’vista

VIII. SGB Konto PRP

IX. Konto walutowe

X. Rachunek oszczędnościowy PROFIT

XI. SKO

XII. Rachunek oszczędnościowy SKARBONKA

XIII. Rachunek oszczędnościowy Cel oszczędnościowy

XIV. Karty kredytowe

XV. Karty przedpłacone

XVI. Karty przedpłacone zbliżeniowe

XVII. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

XVIII. Kredyty i pożyczki

XIX. Inne usługi bankowe

XX. Produkty wycofane z oferty

 

Taryfa opłat i prowizji dla nowych Klientów Instytucjonalnych 

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla walut wymienialnych