linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Taryfa opłat i prowizji w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Taryfa opłat i prowizji

 Taryfa opłat i prowizji dla nowych Klientów Indywidualnych 

I. Postanowienia ogólne

II. SGB Konto Skarbek

III. SGB Mega Konto

IV. SGB Konto Pełne Korzyści

IVA. SGB Konto Pomoc dla Ukrainy  –  SGB Konto Pomoc dla Ukrainy UA

V. Takie Konto Mobilne

VI. SGB Konto A’Vista

VII. SGB Konto PRP

VIII. Konto walutowe

IX. Rachunek oszczędnościowy PROFIT

X. Rachunki oszczędnościowe SKO

XI. Rachunki płatnicze KZP

XII. Karty kredytowe

XIII. Karty przedpłacone

XIII A. Karty przedpłacone – Promocja Pierwsza Karta

XIV. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych – depozyty

XV. Kredyty i pożyczki

XVI. Inne usługi bankowe

XVII. Produkty wycofane z oferty 

 

Taryfa opłat i prowizji dla nowych Klientów Instytucjonalnych 

I. Postanowienia ogólne

II. KDBS Mikro Biznes

III. KDBS Biznes

IV. KDBS Non-Profit

V. KDBS Agro 

VI. Rachunki rozliczeniowe – ZFŚS

VII. Konto walutowe

VIII. Rachunek lokacyjny

IX. Karty przedpłacone

X. Karty Kredytowe

XI. Karty świadczeniowe

XII. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

XIII. Mieszkaniowe Rachunki Powiernicze

XIV. Kredyty

XIV a. Kredyty dla rolnika objętego Ustawą o kredycie konsumenckim

XV. Inne usługi bankowe

XVI. Produkty wycofane z oferty

 

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla walut wymienialnych 

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -waluty wymienialne