linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Bankowość internetowa Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego

Bankowość internetowa

LOGOWANIE

Klienci indywidualni SGB24

Klienci korporacyjni SGB24 BIZNES

Zapoznaj się z nową bankowością internetową KDBS BANK

Nowe SGB24

Gwarantuje wygodny, intuicyjny
i przede wszystkim bezpieczny dostęp
do rachunku bankowego i całego
pakietu związanych z nim usług.
Bankowość Internetowa SGB24
została stworzona dla osób prywatnych,
MŚP oraz rolników.

SGB24 BIZNES

To nowoczesna bankowość internetowa
i mobilna stworzona z myślą o dużych
i wymagających klientach firm i korporacji.

KANTOR SGB

W ramach dostępu przez internet
do bankowości elektronicznej klient
może skorzystać z Kantoru online.

Bankowość elektroniczna – pliki do pobrania

Od 15 października 2018 roku w sprawach bankowości internetowej kontakt telefoniczny odbywa się pod następującymi numerami:

800 888 888 lub (+48) 61 647 28 46

Aplikacje

SGB Mobile – aplikacja mobilna

Token mobilny SGB

Ogólne zasady bezpiecznego korzystania z serwisu internetowego

 • Pamiętaj, aby na komputerze były zainstalowane i uruchomione aktualne wersje:
 • oprogramowania antywirusowego posiadającego aktualną bazę sygnatur wirusów,
 • osobistej zapory (ang. personal firewall) posiadającej uaktualnione polisy i reguły,
 • oprogramowania wykrywającego m.in. spyware, spam itp.
 • Pamiętaj, aby regularnie aktualizować posiadany system operacyjny oraz używane aplikacje (w szczególności przeglądarki internetowe, klientów poczty itp.) tj. instalować okresowo publikowane przez producentów poprawki, korygujące luki i błędy zarówno systemu operacyjnego jak i oprogramowania.
 • Pamiętaj, aby zachowywać dużą ostrożność podczas pobierania plików z Internetu czy otwierania załączników do wiadomości e-mail, bez względu na to, od kogo one pochodzą.
 • Pamiętaj, aby korzystać z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.
 • Pamiętaj, aby nie instalować nieznanych programów otrzymanych pocztą elektroniczną lub pobranych z niezaufanych witryn www.

bankowość internetowa

Jak bezpiecznie korzystać z serwisu internetowego?

 • Pamiętaj, nie ujawniaj swojego identyfikatora oraz hasła dostępu, ani nigdzie nie zapisuj swoich haseł, w szczególności w plikach na domowym lub biurowym komputerze.
 • Pamiętaj o okresowej zmianie hasła (co najmniej raz w miesiącu).
 • Dane niezbędne podczas dostępu i korzystania z serwisu internetowego tj. identyfikator, hasło, wskazanie tokena wolno podać wyłącznie na stronie logowania do systemu.
 • Pamiętaj, aby nie dodawać strony autoryzacji do ulubionych.
 • Prawidłowym adresem do logowania jest:
 • Dla klienta indywidualnego: https://sgb24.pl/
 • Dla klientów korporacyjnych:  https://ceb.sgb.pl/
 • Połączenie  podczas logowania do serwisu internetowego, jak i podczas trwania całej sesji użytkownika jest szyfrowane protokołem TLS, zapewniając poufność oraz integralność przesyłanych danych.
 • Potwierdzeniem  nawiązania bezpiecznego połączenia zawsze jest ikona kłódki na dole ekranu przeglądarki w pasku stanu lub pasku adresu strony, który rozpoczyna się od https://.
 • Zachowaj szczególną ostrożność  w przypadku korzystania z serwisu internetowego w miejscach publicznych np. kafejkach internetowych.
 • Nie odpowiadaj na wiadomości mailowe, których nadawcy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie danych osobowych klienta oraz poufnych informacji takich, jak: identyfikator i hasło lub klucz do serwisu internetowego.
 • Nie korzystaj  w trakcie korzystania z serwisu internetowego z innych stron WWW.
 • Pamiętaj, aby odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji konfiguracji przeglądarek.
 • Każdorazowo  po nieudanej próbie logowania do konta wyczyść historię przeglądania i uruchom ponownie przeglądarkę.
 • Zwróć szczególną uwagę na poprawność NRB po wklejeniu ze schowka systemu. Najlepiej zrezygnuj z kopiowania NRB.
 • Każdorazowo sprawdzaj  poprawność nr rachunku (NRB) odbiorcy przed podpisaniem i po podpisaniu zlecenia.