linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

RODO - KDBS Bank

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Zasady dobrych praktyk w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w sektorze bankowym

Inspektor Ochrony Danych – kontakt:

Renata Góralczyk-Zielonka

Adres do korespondencji:
Inspektor Ochrony Danych,
ul. Żabia 6, 87-800 Włocławek,
email: iod@kdbs.com.pl.