linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Split Payment (Mechanizm Podzielonej Płatności) - KDBS Bank

Split Payment (Mechanizm Podzielonej Płatności)

Sposób płatności szczegółowo opisany w ustawie VAT polegający na zapłacie w całości lub w części: wartości podatku VAT na rachunek VAT, a wartości sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy, na podstawie jednego zlecenia płatniczego przy zastosowaniu dedykowanego komunikatu przelewu.

Dla rachunku rozliczeniowego Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy prowadzi rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności polega na podzieleniu płatności za fakturę na dwie osobne kwoty:

Dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla tego samego posiadacza bank prowadzi jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla tego posiadacza rachunków rozliczeniowych. W przypadku prowadzenia więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego dla tego samego posiadacza bank prowadzi, na wniosek tego posiadacza, więcej niż jeden rachunek VAT.

Link do Ustawy: Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wszystkie niezbędne informacje na temat Split Payment (Mechanizmu Podzielonej Płatności) uzyskają Państwo w placówkach Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego.

Split Payment (Mechanizm Podzielonej Płatności) wchodzi w życie od 1 lipca 2018 roku.

Formaty importu/exportu danych w serwisie internetowym