linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Sprawozdania w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Sprawozdania

Informacja kwartalna

Sprawozdania roczne

Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału

Załączniki do Informacji  z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału