linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Spółdzielczy System Ochrony IPS SGB - KDBS Bank

Spółdzielczy System Ochrony IPS SGB

Spółdzielczy System Ochrony IPS SGB

 

Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB fundusze odpowiedniej wielkości, o wartości przekraczającej 1,6 miliarda złotych, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających.

Oprócz kontroli sprawowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.

Szczegóły dotyczące Systemu Ochrony SGB znajdują się tutaj.