linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL - KDBS Bank

Rejestr Zastrzeżeń Numerów PESEL

Od 1 czerwca 2024 r., będziemy weryfikować czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.

Celem tej weryfikacji jest zapobieganie oszustwom oraz ochrona przed kradzieżą tożsamości. Działanie to jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa transakcji i usług bankowych. Zabezpieczenie numeru PESEL jest istotną ochroną przed jego nieautoryzowanym użyciem przez osoby trzecie

Gdzie i jak możesz zastrzec numer PESEL i cofnąć zastrzeżenie?

Zrobisz to szybko i wygodnie:

W jakich sytuacjach będziemy sprawdzać czy Twój PESEL jest zastrzeżony:

Kogo PESEL będziemy sprawdzać?

W jakich przypadkach i kogo nie będziemy sprawdzać w rejestrze?

 

Pamiętaj, że po zastrzeżeniu PESEL, w pewnych okolicznościach, takich jak realizacja transakcji bankowych wymagających weryfikacji tożsamości, może być konieczne jego odblokowanie, na przykład przy wypłacie większych sum lub zmianie limitów kredytowych. Po załatwieniu sprawy, możesz ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL.

Podstawa prawna regulująca zmiany

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości oraz Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności.

Więcej informacji na www.gov.pl