linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Rozliczenia krajowe w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Oferta Oferta dla rolnictwa Rozliczenia krajowe

Tryb realizacji zleceń płatniczych (sesje)

I. Zlecenia płatnicze w PLN na rachunki w KDBS Bank:

1. Złożone w placówce banku:

a) Przyjęte do realizacji przez bank w godzinach pracy danej placówki KDBS obciążają rachunek Klienta i przekazane są do rozrachunku w dniu ich złożenia;

2. Złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) Przyjęte do realizacji przez bank do godziny 17:30 w dniu roboczym obciążają rachunek Klienta i przekazane są do rozrachunku w dniu ich złożenia;

b) Przyjęte do realizacji przez bank po godzinie 17:30 w dniu roboczym oraz w dni wolne od pracy, obciążają rachunek Klienta i przekazane są do rozrachunku w najbliższym dniu roboczym.

II. Zlecenia płatnicze w PLN na rachunki w innych bankach:

1. Przyjęte do realizacji przez bank do godziny 08:20 w dniu roboczym w systemie Elixir1, obciążają rachunek Klienta i przekazane są do rozrachunku w dniu ich złożenia na I sesję Elixir;

2. Przyjęte do realizacji przez bank od godziny 08:21 do godziny 12:00 w dniu roboczym w systemie Elixir, obciążają rachunek Klienta i przekazane są do rozrachunku w dniu ich złożenia na II sesję Elixir;

3. Przyjęte do realizacji przez bank od godziny 12:01 do godziny 14:30 w dniu roboczym w systemie Elixir, obciążają rachunek Klienta i przekazane są do rozrachunku w dniu ich złożenia na III sesję Elixir;

4. Przyjęte do realizacji przez bank do godziny 14:30 w dniu roboczym w systemie Sorbnet1, obciążają rachunek Klienta i przekazane są niezwłocznie do rozrachunku w dniu ich złożenia;

5. Przyjęte do realizacji przez bank od godziny 14:31 do godziny 17:30 lub do godziny pracy danej placówki KDBS w dniu roboczym w systemie Elixir lub Sorbnet, obciążają rachunek Klienta w dniu ich złożenia i przekazane są do rozrachunku w najbliższym dniu roboczym;

6. Przyjęte do realizacji przez bank po godzinie 17:30 w dniu roboczym oraz w dni wolne od pracy (soboty, niedziela i święta) w systemie Elixir lub Sorbnet, obciążają rachunek Klienta i przekazane są do rozrachunku w najbliższym dniu roboczym (dotyczy zleceń złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu).

Zmiany godzin obciążenia rachunku Klienta i przekazania zlecenia do rozrachunku mogą być inne w dniach 24 i 31 grudnia.

Warunkiem realizacji zlecenia jest prawidłowe jego wypełnienie oraz zapewnienie na rachunku środków wystarczających na jego realizację.

Każdorazowo należy sprawdzić poprawność numer rachunku odbiorcy (NRB) przed podpisaniem i po podpisaniu zlecenia.

1 Elixir/Sorbent – systemy rozliczeń międzybankowych realizujących zlecenia płatnicze, w tym polecenia przelewu pomiędzy rachunkami w bankach w Polsce.