linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Lokaty terminowe o stałej i zmiennej stopie procentowej w KDBS Bank

Oferta Oferta dla rolnictwa Lokaty terminowe o stałej i zmiennej stopie procentowej

Lokata terminowa jest prostą i korzystną formą oszczędzania. Klient może posiadać dowolną ilość lokat, na różne terminy i kwoty. Lokata może być założona w ramach posiadanego rachunku.