linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Lokata PLEJADA PLUS w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Oferta Oferta dla rolnictwa Lokata PLEJADA PLUS

Szczególny rodzaj lokaty, łączący zalety lokaty terminowej z możliwością natychmiastowego wycofania środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami za okres trwania lokaty.