linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Lokata KASKADA w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Oferta Oferta dla rolnictwa Lokata KASKADA

Lokata KASKADA jest długoterminową lokatą niesystematycznego oszczędzania, umożliwiającą dokonanie wpłat na rachunek lokaty w dowolnym czasie i dowolnej wysokości.