linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Kredyty preferencyjne w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Oferta Oferta dla rolnictwa Kredyty preferencyjne

Kredyt jest wypłacany jednorazowo lub w transzach w formie bezgotówkowej.

Uruchomienie kredytu, może nastąpić po ustanowieniu przez kredytobiorcę zabezpieczenia zwrotu kredytu wraz z odsetkami (zgodnie z zapisami umowy kredytowej), zapłaceniu należnych prowizji oraz po spełnieniu innych warunków określonych w umowie kredytowej.

Cechy produktu