linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Kredyty na bieżącą działalność w Kujawsko-Dobrzyńskim BS

Oferta Oferta dla rolnictwa Kredyty na bieżącą działalność

Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany rolnikom posiadającym zdolność kredytową, posiadającym w Banku czynny rachunek bieżący przez okres przynajmniej 6 miesięcy. W przypadku rachunku przeniesionego z innego banku, do okresu posiadania rachunku może być zaliczona przedstawiona przez Wnioskodawcę historia prowadzenia rachunku w innym banku za okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Uruchomienie kredytu, może nastąpić po ustanowieniu przez kredytobiorcę zabezpieczenia zwrotu kredytu wraz z odsetkami (zgodnie z zapisami umowy kredytowej), zapłaceniu należnych prowizji oraz po spełnieniu innych warunków określonych w umowie kredytowej.

KDBS Bank proponuje Państwu następujące kredyty na bieżącą działalność: