linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Kredyt inwestycyjny w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Oferta Oferta dla rolnictwa Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny udzielany jest osobom fizycznym i osobom prawnym, prowadzącym działalność gospodarczą, rolnikom, a także podmiotom gospodarczym nie posiadającym osobowości prawnej.

Cechy produktu