linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Karty obciążeniowe w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Oferta Oferta dla rolnictwa Karty obciążeniowe

Karty obciążeniowe są to karty, do których przyznawany jest limit miesięcznych wydatków. Dzięki temu można korzystać z dodatkowych pieniędzy, pamiętając tylko o tym, żeby odpowiednie środki znalazły się na koncie w dniu rozliczenia limitu karty, czyli 3 dnia roboczego na początku każdego miesiąca. Limit odnawiany jest na początku następnego okresu rozliczeniowego.

Rodzaje kart

Zastrzeganie karty

W przypadku utraty lub kradzieży karty, należy niezwłocznie zastrzec kartę telefonicznie pod następującymi numerami:

Zastrzec kartę można telefonicznie, infolinia czynna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu lub w placówkach KDBS Bank.