linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Inkaso dokumentowe w obrocie zagranicznym w KDBS Bank

Oferta Oferta dla rolnictwa Inkaso dokumentowe w obrocie zagranicznym

Pisemne zlecenie banku podawcy skierowane do banku pośredniczącego wydania dokumentów płatnikowi w zamian za spełnienie przez płatnika określonych w zleceniu inkasowym warunków, tj. zapłatę sumy inkasa lub akcept weksla bądź uzyskanie akceptu weksla i zapłatę za weksel.