linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Gwarancja bankowa w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Oferta Oferta dla rolnictwa Gwarancja bankowa

Jest to samoistne, abstrakcyjne zobowiązanie banku, podejmowane na zlecenie Klienta, do wypłacenia osobie uprawnionej (beneficjentowi gwarancji) określonej w gwarancji kwoty pieniężnej, na żądanie beneficjenta przedłożone w banku zgodne z warunkami gwarancji i w terminie jej ważności, w sytuacji kiedy zleceniodawca gwarancji nie wykonał zobowiązań umownych zabezpieczonych gwarancją.