linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Fundusz Gwarancji Rolnych - KDBS Bank

Oferta Oferta dla rolnictwa Fundusz Gwarancji Rolnych

Fundusz Gwarancji Rolnych

Powstał w celu wsparcia gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania.

Dla kogo:

Oferta  Funduszu Gwarancji Rolnych  skierowana jest do mikro, małych i  średnich przedsiębiorców działających w sektorze rolnym w ramach działania M04 (inwestycje w środki trwałe) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gwarancją z Funduszu Gwarancji Rolnych może być objęty kredyt inwestycyjny lub obrotowy przedsiębiorcy, który jest:

Gwarancja może stanowić  pomoc publiczną lub pomoc de minimis.

Zakres gwarancji:

Maksymalnie 80% kwoty kredytu, nie może przekroczyć:

Okres gwarancji:

Gwarancja jest udzielana na okres nie dłuższy niż:

i obejmuje okres nie dłuższy niż  okres kredytu wydłużony o trzy miesiące.

Wysokość prowizji:

Gwarancją może być objęty kredyt :

Gwarancją nie może być objęty kredyt:

Zabezpieczenie:

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz Funduszu Gwarancji Rolnych stanowi weksel własny In blanco kredytobiorcy.

 

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.