linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Akredytywa dokumentowa w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Oferta Oferta dla rolnictwa Akredytywa dokumentowa

Pisemne, samoistne i automatyczne zobowiązanie banku otwierającego akredytywę do zapłaty lub zabezpieczenia zapłaty określonej kwoty w określonym czasie i miejscu, podjęte wobec beneficjenta akredytywy (sprzedającego – eksportera) na zlecenie kupującego – importera, w zamian za spełnienie przez niego przewidzianych w akredytywie warunków, polegających na złożeniu w określonym czasie wymaganych dokumentów, zgodnych z warunkami akredytywy.