Używamy cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Kredyt MdM w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Dla kogo?

Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych” to rządowy program wsparcia osób w nabyciu mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy jeżeli:

1) złoży wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończy 35 lat;

2) do dnia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności mieszkania nie był:

a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny;

3) warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Jeżeli w ocenie banku nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.

Na jaki cel?

1) Nabywane mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy;

2) powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

a) 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego,

b) 85 m² dla lokalu mieszkalnego i 110 m² dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci;

3) cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:

a) współczynnika 1,1 – dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po raz pierwszy zasiedlane przez nabywcę,

b) współczynnika 0,9 – w pozostałych przypadkach;

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?

Kwota dofinansowanie wkładu własnego ustalana jest w następujący sposób:

Wartości wynikającej z iloczynu powierzchni użytkowej mieszkania (nie więcej jednak niż 50 m² lub 65 m² w przypadku posiadania trójki dzieci) i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m m² powierzchni użytkowej właściwego dla lokalizacji.

Wysokość dofinansowania wkładu własnego ustalana jest na podstawie wartości wskaźników obowiązujących dla lokalizacji kredytowanej nieruchomości, w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w banku kredytującym.

Na jaki okres?

Kredyt udzielany jest na okres od 15 do 30 lat.