linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Kredyt gotówkowy - KDBS Bank

Oferta Oferta dla Ciebie Kredyt gotówkowy

Remont, naprawa auta, wczasy, a może nowa pralka?

Odkryj atrakcyjny, szybki i wygodny kredyt gotówkowy w KDBS Bank.

Maksymalna kwota kredytu to aż 255 550 tysięcy złotych na dowolny cel.

Nie czekaj, zrealizuj swoje marzenia już dziś! 

 

 

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu: 24 800,00 zł, okres kredytowania 35 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,85% (stanowi sumę wartości WIBOR 6M i marży Banku w wysokości 4 p.p.), całkowity koszt kredytu wynosi 4 231,17 zł w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0 zł, odsetki od kredytu 3 658,17 zł, ubezpieczenie na życie 573,00 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,22 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 29 031,17 zł. Kredyt jest rozłożony na 35 rat miesięcznych  płatnych do ostatniego dnia miesiąca (w przypadku dni wolnych w kolejny roboczy dzień), przy czym pierwsza rata kapitałowa w wysokości 708,62 zł + odsetki naliczone od stanu zadłużenia oraz kolejnych 34 rat kapitałowych po 708,57 zł + odsetki naliczone od stanu zadłużenia. Najwyższa rata kredytu w całym okresie kredytowania wynosi 923,12 zł. Zmienne oprocentowanie niesie ryzyko zmiany wysokości spłacanych odsetek, a więc także wysokość kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.01.2024 roku. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienie przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank. Dla prezentowanej powyżej wartości ubezpieczenia, przyjęto następujące założenia. Czas ubezpieczenia: 35 miesięcy. Wiek osoby ubezpieczanej: 56 lat. Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest przez Generali Życie T.U.  S.A.