Używamy cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Gwarancje – FG POIR - KDBS Bank

Czym jest FG POIR?

Gwarancja spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.

 

Parametry gwarancji:

 

WYSOKOŚĆ GWARANCJI DO 80% KWOTY KREDYTU
Maksymalna kwota gwarancji 2,5 mln euro
Maksymalny okres obowiązywania gwarancji do 20 lat (*z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej)
Prowizja za gwarancję 0 zł
Forma zabezpieczenia dla gwarancji weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Forma pomocy publicznej pomoc de minimis albo regionalna pomoc publiczna

 

Gwarancją w ramach FG POIR może być objęty kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w okresie do 31 grudnia 2020 r. istnieje możliwość obejmowania gwarancją stanowiącą pomoc de minimis, udzielaną na okres nie dłuższy niż 39 miesięcy, kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (kredyty odnawialne nie muszą wykazywać związku z realizowaną lub zakończoną inwestycją i są uruchamiane na prostszych zasadach – bez przedkładania w banku dokumentów finansowo-księgowych).

Gwarancją w ramach FG POIR może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie:

albo

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, w odniesieniu do kredytów udzielonych w okresie do 31 grudnia 2020 r. zabezpieczonych gwarancją BIZNESMAX w ramach  pomocy de minimis rezygnuje się z katalogu kosztów kwalifikowalnych i obowiązku przedkładania przez Kredytobiorcę planu projektu inwestycyjnego.

 

Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które kredytobiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

 

Korzyści dla kredytobiorcy:

 

dopłata do oprocentowania za okres do 3 lat (w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, wydłuża się okres obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania kredytu do 31.12.2021 roku (systemem dopłat do odsetek objęte zostają również kredyty odnawialne)).