linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Kredyt Czyste Powietrze - KDBS Bank

Kredyt Czyste Powietrze

Kredyt Czyste Powietrze

W trosce o klimat i środowisko, zdrowie nas i przyszłość pokoleń.

Celem rządowego programu „Czyste powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w tym m.in. wymiany źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych oraz poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Kujawsko – Dobrzyński Bank Spółdzielczy wprowadził w swojej ofercie kredyt powiązany z dotacją rządowego programu „Czyste Powietrze”. Dotacja ta zostanie przeznaczona na częściową spłatę Twojego kredytu.

Dla kogo:

Z programu mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele:

Przeznaczenie kredytu

Kredyt można przeznaczyć na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”:

Warunki kredytu:

Dotacja z rządowego programu „Czyste Powietrze”:

W programie można uzyskać dotację do:

Poziom dofinasowania uzależniony jest od dochodów:

Jak otrzymać dotację:

  1. Odwiedź jedną z naszych palcówek. Złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze.
  2. Po pozytywnej decyzji kredytowej pomożemy Ci wypełnić wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” i wyślemy go w Twoim imieniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).
  3. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji od WFOŚiGW, przekażemy pieniądze z kredytu na Twoje konto.
  4. Czas na realizację Twojej inwestycji. Masz 18 miesięcy na jej przeprowadzenie (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację).
  5. Po zrealizowaniu inwestycji złóż wniosek o wypłatę dotacji w WFOŚiGW. Do wniosku dołącz dokumentację inwestycji (zgodnie z warunkami programu).
  6. Po pozytywnym rozpatrzeniu Twoich dokumentów WFOŚiGW przekaże kwotę dotacji do KDBS Banku. Środki trafią bezpośrednio na rachunek Twojego kredytu i zostaną zaksięgowane na poczet spłaty kapitału.

Dokumenty potrzebne do wypełnienia wniosku o dotację:

Zgodnie z programem Czyste Powietrze, do wypełnienia wniosku o dotację niezbędne jest oświadczenie osoby wnioskującej o:

Razem możemy więcej!
W trosce o klimat i środowisko, zdrowie nas samych i przyszłość pokoleń.

Więcej o programie „Czyste powietrze”:
https://czystepowietrze.gov.pl/

Kalkulator dofinansowania
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

 

Wzory dokumentów:

 

Przykład reprezentatywny
Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu: 38 600,00 zł, okres kredytowania 66 miesięcy, oprocentowanie zmienne 7,85% (stanowi sumę wartości WIBOR 6M i marży Banku w wysokości 2 p.p.), całkowity koszt kredytu wynosi 8 327,59 zł w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 0,00 zł, odsetki od kredytu 8 327,59 zł, koszty usług dodatkowych 0,00 zł, przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,14 %, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 46 927,59 zł, pierwsza rata kapitałowa w wysokości 594,24 zł + odsetki naliczone od stanu zadłużenia oraz kolejnych 65 rat kapitałowych po 593,84 zł + odsetki naliczone od stanu zadłużenia, najwyższa rata kredytu w całym okresie kredytowania wynosi 863,58 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2024 roku. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienie przez Bank i Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank.