Używamy cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Zebranie Przedstawicieli - porządek obrad - KDBS Bank

Zebranie Przedstawicieli – porządek obrad

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie § 15 ust. 6 Statutu Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego, Zarząd KDBS Banku zawiadamia, że w dniu 31 maja 2019r. o godz. 11 w Restauracji Zajazd Piłsudskiego, Dąbie Kujawskie 23, 87-890 Dąbie Kujawskie, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Kujawsko- Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie ważności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Członków Prezydium Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Przyjęcie protokołu Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 18.05.2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 rok, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz wniosków i postulatów z Zebrań Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie informacji o realizacji wniosków wynikających z przeprowadzonej
w 2017 roku przez Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie, lustracji pełnej Banku.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2018 roku.
11. Dyskusja.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia:
– sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 rok,
– sprawozdania finansowego Banku za 2018 rok,
– sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku w 2018 roku,
b) udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu,
c) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
d) podziału nadwyżki bilansowej,
e) kierunków rozwoju działalności bankowej i społeczno-kulturalnej na rzecz członków i ich środowiska w 2019 r.,
f) oceny funkcjonowania polityki wynagrodzeń Banku za rok 2018,
g) zmian do Statutu Banku,
h) przyjęcia „Polityki Ładu Korporacyjnego Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego”,
i) przyjęcia „Polityki zróżnicowania członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu oraz personelu w Kujawsko – Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym”,
j) oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej,
k) oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej,
l) przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Kujawsko – Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym”.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Zamknięcie obrad.