Używamy cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Akceptuję
Akceptuję
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search wcag_switcher

Reklamacje w Kujawsko-Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym

Reklamacje

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym do rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem z a konsumentami lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy. W przypadku sporu z Bankiem, w celu przeprowadzenia postępowania polubownego zgłoszeń należy dokonywać na adres Rzecznika Finansowego – Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, https://rf.gov.pl/ lub na adres mailowy: biuro@rf.gov.pl .

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/sad_polubowny/informacje_ogolne

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich, ul. Z. Herberta 8, 00-380 Warszawa, https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc

Reklamacja może być złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: reklamacje@kdbs.com.pl.