Przykład funkcji aktywnych

Informacje inicjowane przez Klienta (funkcje aktywne)
 
 
 
Informacja o stanie rachunku
Aby uzyskać informacje o stanie rachunku, należy wysłać na numer +48667669801 SMS o treści:
Składnia polecenia: #identyfikator#PIN#SL#Rx#
Legenda:
identyfikator - WLGOUA
PIN - 123456
x - oznacza zakres rachunków (Rx) od 1 do 9

Wprowadzając polecenie należy używać dużych liter.
Przykład polecenia (pytanie o saldo na rachunku nr 1): #WLGOUA#123456#SL#R1#

Przykładowa odpowiedź SMS z Banku:

SGBe-kdbs
Stan salda
Saldo biez: 750.00PLN
Saldo dost: 500.00PLN
Limit wykorz: 100.00PLN
Data:02.01.2009 08:42
 
 
Przelewy (na wcześniej zdefiniowane rachunki odbiorców)
W celu realizacji przelewu, należy wysłać na numer +48667669801 SMS o treści:
Składnia polecenia: #identyfikator#PIN#PR#Rx#ODBx#zł.gr#treść#
Legenda:
identyfikator - WLGOUA
PIN - 123456
x - oznacza zakres rachunków (Rx) i odbiorców (ODBx) od 1 do 9

Wprowadzając polecenie należy używać dużych liter.
Przykład polecenia (przelew z rachunku nr 1, na odbiorcę nr 1, w kwocie 123.45, o treści zaplata): #WLGOUA#123456#SL#R1#

Przykładowa odpowiedź SMS z Banku:

Przelew zostal przyjety do realizacji

oraz po zaksięgowaniu w systemie bankowym, potwierdzenie zrealizowania przelewu:

SGBe-kdbs
Zrealizowano przelew
Z rach: 19955000033001000000000001
Na rach: 22955000033001000000000002
Kwota przel: 123.45PLN
Data:04.01.2009 08:42
 
 
Informacje o predefiniowanym rachunku
W celu sprawdzenia pod jakim numerem został przyporządkowany określony odbiorca, do którego chcemy wysłać przelew, należy wysłać na numer +48667669801 SMS o treści:
Składnia polecenia: #identyfikator#PIN#OD#ODBx#
Legenda:
identyfikator - WLGOUA
PIN - 123456
x - oznacza zakres odbiorców (ODBx) od 1 do 9

Wprowadzając polecenie należy używać dużych liter.
Przykład polecenia (pytanie o odbiorcę nr 1): #WLGOUA#123456#OD#ODB1#

Przykładowa odpowiedź SMS z Banku:

SGBe-kdbs

Nazwa odbiorcy: Jan Kowalski
Rach nr:22955000033001000000000002
 
 
Wykaz ostatnio przeprowadzonych operacji (max. 5)
W celu uzyskania informacji o ostatnio przeprowadzonych operacjach na rachunku, należy wysłać na numer +48667669801 SMS o treści:
Składnia polecenia: #identyfikator#PIN#HS#Rx#
Legenda:
identyfikator - WLGOUA
PIN - 123456
x - oznacza zakres rachunków (Rx) od 1 do 9

Wprowadzając polecenie należy używać dużych liter.
Przykład polecenia (pytanie o historię rachunku nr 1): #WLGOUA#123456#HS#R1#

Przykładowa odpowiedź SMS z Banku:

SGBe-kdbs
Historia
09.01: -99,57PLN Za telefon
09.01: -250,00PLN Czynsz
09.01: -4,00PLN pr.od.prz.
10.01: 500,00PLN Wplata
11.01: -200,00PLN Wyp.got
 
 
Informacje o kursach walut
W celu uzyskania informacji o kursach walut, należy wysłać na numer +48667669801 SMS o treści:
Składnia polecenia: #identyfikator#PIN#WL#waluta#
Legenda:
identyfikator - WLGOUA
PIN - 123456
waluta - dostępne waluty EUR, USD, GBP

Wprowadzając polecenie należy używać dużych liter.
Przykład polecenia (pytanie o kurs EUR): #WLGOUA#123456#WL#EUR#

Przykładowa odpowiedź SMS z Banku:

SGBe-kdbs
Kurs waluty
Kurs sredni: 4,43
Kurs kupna: 4,25
Kurs sprzedazy: 4,54
Jednostka 1
 
 
Serwis SMS dostępny jest dla numerów telefonów komórkowych operatorów krajowych.

o naszym banku

 

więcej

 

 

więcej

nasze bankomaty

 

więcej